Privacy- en cookieverklaring

Door het bezoeken van onze website laat je gegevens achter die wij, 2Quratio, kunnen gebruiken. In deze privacyverklaring maken we graag duidelijk hoe wij hier mee omgaan, wat we met deze verzamelde gegevens doen én waarom.

Persoonsgegevens die verwerkt worden

2Quratio kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van 2Quratio, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan 2Quratio verstrekt. 2Quratio kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Jouw voor- en achternaam
  • Jouw adresgegevens
  • Jouw telefoonnummer
  • Jouw e-mailadres
  • Jouw IP-adres

Waarom 2Quratio jouw gegevens gebruikt

2Quratio verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te nemen als je daarom verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te benaderen indien je telefonisch niet bereikbaar bent. 2Quratio kan jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jouw gesloten overeenkomst van opdracht en/of op basis van een gerechtvaardigd belang.

Hoe lang 2Quratio gegevens bewaart

2Quratio bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

2Quratio verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van 2Quratio worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. 2Quratio gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Cookies, Google & Facebook

2Quratio gebruikt Cookies, Google Analytics, Google Tag Manager en Facebook-pixel om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords- en Facebook-advertenties van 2Quratio zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google en Facebook opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google en Facebook voor meer informatie.

Google en Facebook kunnen deze informatie aan derden verschaffen indien ze hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens hen verwerken. 2Quratio heeft hier geen invloed op.

2Quratio geeft geen toestemming om via 2Quratio verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering stuur je naar Yannick Strauven viainfo@praktijk2quratio.be. 2Quratio zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

2Quratio neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien een inbreuk i.v.m. persoonsgegevens plaatsvindt, meldt 2Quratio deze zonder onredelijke vertraging en, indien mogelijk, uiterlijk 72 uur nadat ze er kennis van namen aan de Privacycommissie, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

De website van 2Quratio gebruikt een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

2Quratio is als volgt te bereiken:

Praktijk Sint-Truiden:
Tiensesteenweg 168, 1ste verdiep, ingang Mooze

T +32 (0)456 16 29 45

info@praktijk2quratio.be

Praktijk 2Quratio

Tiensesteenweg 168, 1ste verdiep, ingang Mooze
3800 Sint-Truiden

Praktijk 2Quratio | Kinesist & osteopaat| Logo