Algemene kinesitherapie

Kinesitherapie is een medisch vakgebied dat verankerd is in de biomedische bewegings- en revalidatiewetenschappen. Met eigen onderwijsinhouden, wetenschappelijk onderzoek en hieraan gekoppelde evidentie rondom behandelstrategieën doelt kinesitherapie op klinische modaliteiten en activiteiten die in hoofdzaak functiebehoud, functieverbetering of functieherstel in de verschillende stelsels van het menselijk lichaam beogen.

De werkwijze van de kinesitherapeut kenmerkt zich door een systematische en doelgerichte aanpak van de verschillende stelsels en domeinen. Onze kinesisten bieden deze aan in onze praktijk in Sint-Truiden:

 • Musculoskeletaal stelsel, d.w.z. het skelet en al de spieren van het menselijk lichaam
 • Cardiovasculair stelsel
 • Respiratoir stelsel
 • Metabool stelsel
 • Urogenitaal stelsel
 • Neurologisch stelsel, inclusief het psychisch functioneren
 • Vaatstelsel, inclusief het lymfatisch stelsel, bindweefsel en huid

Na het onderzoek en de screening van het lichaam kunnen er verschillende therapieën toegepast worden, die rekening houden met de vraag en nood van de patiënt.
Deze patiëntgerichte therapieën zijn:

 • Manuele technieken (mobilisaties en manipulaties)
 • Oefen- en bewegingstherapie
 • Therapeutische massagetherapie
 • Ademhalingstherapie
 • Psychomotorische re-educatie
 • Diverse andere mogelijkheden, zoals taping, dry needling, …

preoperatieve kinesitherapie

Bij de planning van een operatie (bv. een knie- of heupprothese, kruisbandreconstructie, …) wordt vaak, door de behandelende arts, geadviseerd om vóór de operatie een aantal kinesitherapie-sessies te volgen. Pre-operatieve kinesitherapie resulteert namelijk in sneller herstel, vaak gepaard met minder pijn en complicaties na de operatie.

Wat houdt preoperatieve kinesitherapie in?

 • Advies ter voorbereiding op de operatie
 • Informatie over wat te verwachten na de operatie i.v.m. de revalidatie
 • Het aanleren van postoperatieve oefeningen
 • Het aanleren van stappen met krukken, transfers (in en uit bed, trappen, …)
 • Spierversterkende oefentherapie, zodat het lichaam optimaal voorbereid is op de postoperatieve situatie die gepaard gaat met o.a. (licht) spiermassaverlies

postoperatieve kinesitherapie

Hoewel de operatieve ingreep zelf soms best kort in tijd kan zijn, neemt het revalidatieproces achteraf vaak veel meer tijd in beslag. De duur van een postoperatieve revalidatie kan variëren van enkele weken tot maanden. Hierin begeleiden onze kinesisten in Sint-Truiden u op de manier en volgens de meest recente wetenschappelijke evidentie.

Het belang van postoperatieve revalidatie is om een perfect op elkaar afgestemde strategie toe te passen die manuele technieken combineert met oefentherapie. Deze elementen dienen op het juiste moment binnen de revalidatietijdslijn te worden geïmplementeerd, zodoende optimale progressie kan voorzien worden.
Er dient – zéker in de beginfase is dit van groot belang – voldoende aandacht besteed te worden aan het bekomen van een goede mobiliteit d.m.v. manuele mobilisatietechnieken, alsook mobiliteitsoefeningen met lage belasting die de patiënt zelf kan uitvoeren.
Voor het verdere optimale herstel hebben weefsels (botten, spieren en pezen) een progressieve toename in belasting nodig om dit alles sterker en meer belastbaar te maken. Deze prikkel/load wordt d.m.v. oefentherapie gradueel opgebouwd om de belastbaarheid van de patiënt te vergroten, zodat hij/zij voldoende belasting aankan in het dagelijks leven of in zijn/haar sport.

Dit maakt de noodzaak duidelijk: in een postoperatief revalidatieproces moet manuele therapie met oefentherapie gecombineerd worden ter optimalisatie van het lichaamsherstel.

Praktijk 2Quratio kinesist Sint-Truiden loper running revalidatie
Praktijk 2Quratio kinesist Sint-Truiden loper running revalidatie

U kan hiervoor in onze praktijk in Sint-Truiden terecht bij kinesisten Pär, Kevin, Lennert, Jonas, Roy, Merel, Silke, Ruben.