Sportkinesitherapie

Ons team van sporttherapeuten is gespecialiseerd in de actieve revalidatie van musculoskeletale aandoeningen bij sporters van amateur- tot topniveau. Voor allerlei sportklachten kan u bij ons terecht:

  • Spier-, pees- en kapsuloligamentaire letsels: verrekkingen, scheuren, tendinopathie, overbelasting, …
  • Gewrichtsklachten: kraakbeenletsels, meniscusletsels, arthrose, herniaties, …
  • Instabiliteitsklachten die o.a. leiden tot prestatievermindering of bewegings-/sportangst
  • Pre- en postoperatieve revalidatie: schouder-, knie of heupprotheses, kruisbandreconstructies, meniscusoperaties, wervelkolomfixaties, …

De behandeling van de patiënt zal voor een groot deel bestaan uit oefentherapie in onze praktijk in Sint-Truiden, na de eventuele noodzakelijke manuele correcties en bijhorende mobilisaties ter optimalisatie van de bewegingsfunctionaliteit van het lichaam.

Naast de sportkinesitherapie in onze praktijk wordt er ook gebruik gemaakt van oefenprogramma’s op maat die de patiënt meekrijgt om zelfstandig thuis uit te voeren. Op die manier kan er een basis worden gelegd buiten de praktijk, zodat de sessies in de praktijk doelgerichter en vlotter kunnen worden opgebouwd met focus op de te behalen doelen.

 

De verschillende fases van sportkinesitherapie

In een eerste fase trachten onze sportkinesisten een zo goed mogelijk beeld te verkrijgen van wat de blessure inhoudt en hoe deze gelinkt is aan de beoefende sport(en). Naargelang de vereisten en specifieke doelstellingen kom je terecht bij de desbetreffende therapeut die de meeste vakkennis beheerst omtrent de door jou uitgeoefende sport.

Vervolgens zal er een revalidatieplan worden opgesteld in samenspraak met de patiënt. Dit plan is gericht op het doel van de patiënt en kan onderverdeeld worden in verschillende subdoelen, zodat stapsgewijs en merkbaar progressie kan worden gemaakt. Bv.: een voetballer kan terug aansluiten bij de groepstraining om loop- en technische vaardigheden op te bouwen, terwijl het volgende subdoel ‘trappen op doel’ verder wordt opgetraind in de praktijk tot ook dit terug mogelijk is op training. Op deze manier wordt er voor de sporter een perspectief geboden en is hij/zij niet té lang off-field.

Dit plan kan steeds gewijzigd, aangepast en opgebouwd worden naargelang de gemaakte progressie. Binnen zo’n revalidatieplan behoren ook de extra oefenschema’s die worden opgemaakt door de kinesitherapeut. Hierbij is het zo mogelijk dat de patiënt langere tijd spendeert binnen onze praktijk in Sint-Truiden, zodat hij/zij naast de één op één therapie ook begeleid wordt om zelfstandig deze oefenprogramma’s in de praktijk verder uit te voeren.

Gedurende het hele revalidatieproces is het mogelijk dat wij beroep doen op advies van externe experten, waar nodig. Deze experten, gaande van gespecialiseerde dokters tot podologen en pre-natale kinesitherapeuten, waarmee wij samenwerken, helpen ons met al hun kennis om de patiënt zo optimaal mogelijk te behandelen. Hierbij is het vertrouwen in hun professionele werking en wederzijdse communicatie voor ons van zeer groot belang en altijd aanwezig.

Indien nodig worden er testmomenten ingepland om een objectieve meting af te nemen met als doel de gemaakte vooruitgang te kunnen bepalen en het revalidatieplan waar nodig bij te sturen.

Wij staan met ons team voor een actieve aanpak om elke sporter terug tot op zijn/haar niveau te brengen met voldoende bagage om een herval te voorkomen. Hierbij besteden wij niet alleen aandacht aan het letsel, maar aan het hele lichamelijke systeem om lichaam en geest in een zo goed mogelijke staat te brengen.

Tijdens de oefensessies wordt er aandacht besteed aan: mobiliteit, stabiliteit, techniek, kwaliteit van bewegen, kracht, snelkracht, vermogen, uithouding en zoveel meer.

Indien nodig kan er in overleg beslist worden om door meerdere therapeuten binnen het team behandeld te worden. Het is zo dat wij heel complementair werk willen leveren en dit met de nodige onderlinge communicatie tussen patiënt en therapeut(en) uitbouwen. Het kan dus dat u op een gegeven moment een sessie bij onze gespecialiseerde kinesitherapeut in krachttraining terecht komt. Hij is gespecialiseerd in het maken van o.a. krachtschema’s, zodat de belasting en bijhorende progressie via de schema’s op punt gehouden wordt en voldoende hoog blijft.

Volgende faciliteiten kunnen worden gebruikt in onze praktijk om bovenstaande aanpak te realiseren:

  • Functionele oefenzaal
  • Fitnesszaal mét inbegrip van fitnesstoestellen
  • Zwembad
  • Voetbalveld (kunstgras)
  • Specifieke locaties naargelang de oorzaak
Praktijk 2Quratio kinesist Sint-Truiden loper running revalidatie
Praktijk 2Quratio kinesist Sint-Truiden loper running revalidatie

U kan voor sportkinesitherapie in onze praktijk in Sint-Truiden terecht bij Pär, Kevin, Lennert, Jonas, Roy, Merel, Silke, Ruben.